Feste Soci/a

CEA LOGO

Per a formar part del club i accedir a les activitats que realitzem has d’emplenar el següent formulari.

Formulari d’inscripció com a soci/a.


PREUS PER PERSONA I TEMPORADA: GENER-DESEMBRE

(*) De 0 a 5 anys ( complerts abans de 31 de desembre) gratuit
(*) De 6 a 17 anys ( complerts abans de 31 de desembre) 10,00 €
De 18 a 64 anys ( complerts abans de 31 de desembre) 20,00 €
Més de 65 anys 10,00 €
(*) Tercer fill i posteriors, gratuïts fins a la majoria d’edat